Javno zbiranje ponudb za oddajo – poslovnega prostora v najem

Zaključen: 30. 3. 2019 , odpiranje prijav: 4. 4. 2019

Datum objave: 4. 3. 2019
Rok za prijavo: 30. 3. 2019
Odpiranje prijav: 4. 4. 2019 ob 13:00, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Stari trg 16, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični trgovski lokal v izmeri 29,10 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko dejavnost – trgovina z neživili.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 29,10 m2 znaša 523,80 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Ogled nepremičnine na naslovu Stari trg 16 bo možen dne 12.03.2019 ob 11:00.

Razpisne datoteke