Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 16. 4. 2019 , odpiranje prijav: 18. 4. 2019

Datum objave: 26. 3. 2019
Rok za prijavo: 16. 4. 2019
Odpiranje prijav: 18. 4. 2019 ob 10:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, v sejni sobi št. 401

Poslovni prostor na naslovu:

  • Prušnikova ulica 60, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v visokem pritličju v izmeri 179,80 m2, ki je namenjen za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti – predšolska vzgoja otrok.
  • Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Razpisne datoteke