Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 20. 9. 2019 , odpiranje prijav: 26. 9. 2019

Datum objave: 28. 8. 2019
Rok za prijavo: 20. 9. 2019
Odpiranje prijav: 26. 9. 2019 ob 11. uri, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

 »POMEMBNO OBVESTILO« - odpiranja ponudb prestavljeno na  četrtek, 26. 9. 2019 ob 11:00 uri.

  • Nepremičnina na naslovu Trubarjeva cesta 7 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja pritlični dvoriščni gostinski lokal št. P01 v skupni izmeri 81,00 m2 z ID oznako 1737-874-26. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
  • Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja polkletni lokal z oznako prostorov št. K01 v izmeri 126,3 m2 z ID oznako 1737-303-35, št. K09 v izmeri 33,5 m2 z ID oznako 1737-303-46 in št. K10 v izmeri 6,1 m2 z ID oznako 1737-303-45, vse v skupni izmeri 162,49 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

Razpisne datoteke