Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 3. 4. 2020 , odpiranje prijav: 8. 4. 2020

Datum objave: 3. 3. 2020
Rok za prijavo: 3. 4. 2020
Odpiranje prijav: 8. 4. 2020 ob 10:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-381-103. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Nepremičnina na naslovu Gornji trg 24, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 35,60 m2, z ID znakom 1728-344-11. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 63,80 m2, z ID znakom 1728-175-18. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Razpisne datoteke