Slovenska cesta 3: na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-381-103. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.
2. Gornji trg 24: na naslovu Gornji trg 24, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 35,60 m2, z ID znakom 1728-344-11. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

" />

Javno zbiranje ponudb za oddajo - poslovnega prostora v najem

Zaključen: 15. 9. 2020 , odpiranje prijav: 21. 9. 2020

Datum objave: 19. 8. 2020
Rok za prijavo: 15. 9. 2020
ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.: 21. 9. 2020 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem:
1. Slovenska cesta 3: na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-381-103. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.
2. Gornji trg 24: na naslovu Gornji trg 24, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 35,60 m2, z ID znakom 1728-344-11. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Razpisne datoteke