Javno zbiranje ponudb za oddajo - poslovnega prostora v najem

Zaključen: 30. 10. 2020 , odpiranje prijav: 5. 11. 2020

Datum objave: 7. 10. 2020
Rok za prijavo: 30. 10. 2020
Odpiranje prijav: 5. 11. 2020

Zaradi epidemije odpiranje vlog ni javno.

Nepremičnina na naslovu Novi trg 1 in Gornji trg 24, Ljubljana.

1. Novi trg 1

Nepremičnina na naslovu Novi trg 1, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 53,30 m2, z ID znakom 1721-381-11. Sanitarije so v souporabi. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Energetska izkaznica: E (105-150 kWh/m2a)

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v izmeri 53,30 m2 znaša 17,00 EUR/m2 oz. 906,10 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM

- Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, oz. najkvalitetnejšo ponudbo, ki se bo ponujala v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
- vsebina ponudbe, ki bo v poslovnem prostoru;
- ciljna skupina kupcev oz. uporabnikov;
- popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Ponudba mora biti z vidika potrošništva na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru v središču mesta.

- Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami.
- Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. Izbrani ponudnik predmeta tega javnega zbiranja ponudb ne bo smel oddati v podnajem.
- Najemnik mora sam poskrbeti za priklop na električno energijo.
- Najemnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici objekta.

2. Gornji trg 24

Nepremičnina na naslovu Gornji trg 24, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 35,60 m2, z ID znakom 1728-344-11. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

Energetska izkaznica: EI ni potrebna (334. Člen EZ-1)

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v izmeri 35,60 m2 znaša 12,00 EUR/m2 oz. 427,20 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM

- Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, oz. najkvalitetnejšo ponudbo, ki se bo ponujala v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
- vsebina ponudbe, ki bo v poslovnem prostoru;
- ciljna skupina kupcev oz. uporabnikov;
- popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Ponudba mora biti z vidika potrošništva na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru v središču mesta.

- Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami.
- Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. Izbrani ponudnik predmeta tega javnega zbiranja ponudb ne bo smel oddati v podnajem.
- Najemnik mora sam poskrbeti za priklop na električno energijo.
- Najemnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici objekta

Razpisne datoteke