Javno zbiranje ponudb za oddajo - poslovnega prostora v najem

Zaključen: 11. 9. 2021 , odpiranje prijav: 15. 9. 2021

Datum objave: 20. 8. 2021
Rok za prijavo: 11. 9. 2021
Odpiranje prijav: 15. 9. 2021 ob 14:00, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Breg 1 – Kellerjev podhod, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 38,50 m2, z ID znakom 1728-513 parc. št. 154/86 v sklopu katerega so tudi javne sanitarije. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za prodajno galerijo (storitvena dejavnost).

Razpisne datoteke