Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 21. 3. 2022 , odpiranje prijav: 24. 3. 2022

Datum objave: 1. 3. 2022
Rok za prijavo: 21. 3. 2022
Javno odpiranje ponudb s pričetkom ob 14:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401: 24. 3. 2022

Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L02 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L02 v izmeri 33,70 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za storitveno dejavnost ali trgovino z neživili.

Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L03 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L03 v izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

Razpisne datoteke