Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 25. 3. 2022 , odpiranje prijav: 31. 3. 2022

Datum objave: 4. 3. 2022
Rok za prijavo: 25. 3. 2022
Odpiranje prijav: 31. 3. 2022 ob 14:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični lokal v izmeri 38,00 m2 ter kletni prostor v izmeri 35,80 m2. Skupna velikost poslovnega prostora znaša 73,80 m2.

Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

Energetska izkaznica: D (60-105 kWh/m2a)

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 73,80 m2 znaša 885,60,00 EUR mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Ogled nepremičnine bo možen v četrtek dne 17.3.2022, in sicer: Tavčarjeva ulica 3 ob 11:00 uri.

Razpisne datoteke