Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 7. 10. 2022 , odpiranje prijav: 11. 10. 2022

Datum objave: 14. 9. 2022
Rok za prijavo: 7. 10. 2022
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, dne 11.10.2022 s pričetkom ob 14:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401: 11. 10. 2022

1. Plečnikov podhod - L02 - Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L02 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L02 v izmeri 33,70 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za kulturne namene in sicer storitveno dejavnost – galerija.

2. Plečnikov podhod - L03 - Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L03 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L03 v izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za kulturne namene in sicer storitveno dejavnost – galerija.

Razpisne datoteke