Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 25. 2. 2023

Datum objave: 3. 2. 2023
Rok za prijavo: 25. 2. 2023

Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L01 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L01 v izmeri 64,30 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za kulturne namene in sicer storitveno dejavnost – galerija.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 64,30 m2 znaša 385,80 EUR mesečno oz. 6,00 EUR/m2. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.