Javno zbiranje ponudb za oddajo – poslovnega prostora v najem

Zaključen: 4. 6. 2016 , odpiranje prijav: 9. 6. 2016

Datum objave: 13. 5. 2016
Rok za prijavo: 4. 6. 2016
Odpiranje prijav: 9. 6. 2016 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

na naslovu Jurčičev trg 2 in poslovnega prostora na naslovu Breg 2.

Nepremičnina na naslovu Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 154,38 m2. Poslovni prostor se nahaja v starem delu centra mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za storitveno dejavnost na področju kulture. Za poslovni prostor ni potrebna energetska izkaznica (334. Člen EZ-1). Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA: Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 154,38 m2 znaša 10,00 EUR na kvadratni meter oz. 1.543,80 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši kulturni program oz. najkvalitetnejšo ponudbo na področju kulture.

Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 63,80 m2. Poslovni prostor se nahaja v starem delu centra mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za dejavnost trgovina z neživili ali storitvena dejavnost. Za poslovni prostor ni potrebna energetska izkaznica (334. Člen EZ-1).

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA: Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 63,80 m2 znaša 20,00 EUR na kvadratni meter oz. 1.276,00 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

Razpisne datoteke