Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 13. 8. 2016 , odpiranje prijav: 18. 8. 2016

Datum objave: 22. 7. 2016
Rok za prijavo: 13. 8. 2016
Odpiranje prijav: 18. 8. 2016 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Podhod pod Vilharjevo cesto (gostinski lokal) - gostinski lokal v 3. podaljšani gradbeni fazi v izmeri 100,00 m2 in zunanje površine (arkade) v izmeri 34,18 m2.
Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 2 v izmeri 29,29 m2.
Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 5 v izmeri 30,44 m2.
Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 6 v izmeri 30,44 m2.
Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 63,80 m2.
Nepremičnina na naslovu Novo Polje cesta III 27 – Zajčja dobrava, Ljubljana, ki v naravi predstavlja: Gostinski objekt v velikosti 726,08 m2, pomožni objekt v skupni velikosti 65,11 m2 in pripadajoča zemljišča

Razpisne datoteke