Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 4. 3. 2011

Datum objave: 18. 2. 2011
Rok za prijavo: 4. 3. 2011

POSLOVNI PROSTOR: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna

PREDMET ODDAJE V NAJEM :

POSLOVNI PROSTOR: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 170,10 m2, za gostinsko dejavnost s pripadajočim gostinskim vrtom št. P02, površine 140,11 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. P01 površine 170,10 m2 za mesec februar 2011 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 3.061,80 EUR/mesec.

Najemnina za gostinski vrt št. P02 površine 140,11 m2 za mesec februar 2011 znaša 958,88 EUR/mesec. Za določitev višine najemnine za gostinski vrt se smiselno uporablja Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/1999, 108/2003 (obvezna razlaga), 73/2004 in 66/2007), in sicer po formuli: 356 (dni) x 140,11 (površina v kvadratnih metrih) x 0,45 (vrednost točke) x 0,5 (faktor glede na območje) / 12 (mesecev).
 

Razpisne datoteke