Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 26. 9. 2008 , odpiranje prijav: 26. 9. 2008

Datum objave: 5. 9. 2008
Rok za prijavo: 26. 9. 2008
Odpiranje prijav: 26. 9. 2008

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov  in garaž v najem.

Obrazci