Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 21. 7. 2012

Datum objave: 6. 7. 2012
Rok za prijavo: 21. 7. 2012

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na:
Topniška cesta 19, Stari trg 4, Gosposvetska cesta 12, Trg osvobodilne fronte 10(železniški podhod), Beethovnova ulica 12.

Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori

 • Topniška cesta 19
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 122,04 m2, za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost in ga sestavljata prostor v pritličju v izmeri 83,95 m2 in kleti v izmeri 38,09 m2.
  Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor z faktorji za obračun najemnine, za mesec julij 2012 znaša 5,02 EUR/m2, kar znaša 613,00 EUR/mesec.
 • Stari trg 4
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 30,76 m2, za storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec julij 2012 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 553,68 EUR/mesec.
 • Gosposvetska cesta 12
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 149,34 m2, za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec julij 2012 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 2.688,12 EUR/mesec.
 • Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod)
  Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto površine 50,25 m2, za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec julij 2012 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 703,50 EUR/mesec.
 • Beethovnova ulica 12
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 35,38 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec julij 2012 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 636,84 EUR/mesec.

Razpisne datoteke