Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 13. 5. 2013 , odpiranje prijav: 16. 5. 2013

Datum objave: 26. 4. 2013
Rok za prijavo: 13. 5. 2013
Odpiranje prijav: 16. 5. 2013 ob 13.00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401

Predmet oddaje v najem so poslovni prostorina lokaciji: Breg 22, Stari trg 16, Mestni trg 17 (Cankarjevo nabrežje 25), Jurčičev trg 2, Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod), Zaloška cesta 42, Topniška cesta 19, Vojkova cesta 77, Trg mladinskih delovnih brigad 2

Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

Poslovni prostori:

 • Mestni trg 17 (Cankarjevo nabrežje 25)
  Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 9,82 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 157,12 EUR/mesec.
  Posebni pogoji najema:
  - Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
  - vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
  - ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
  - popestritev mesta.
  Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 • Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod)
  Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto površine 50,25 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 502,50 EUR/mesec.
 • Topniška cesta 19
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 122,04 m2 za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 5,00 EUR/m2, kar znaša 610,20 EUR/mesec.
 • Breg 22
  Oddajamo poslovni prostor št. P03, skupne površine 94,10 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 1.505,60 EUR/mesec.
  Posebni pogoji najema:
  - Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
  - vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
  - ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
  - popestritev mesta.
  Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 • Vojkova cesta 77
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 49,43 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 494,30 EUR/mesec.
 • Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika)
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 4,01 m2 za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 13,00 EUR/m2, kar znaša 52,31 EUR/mesec.
 • Zaloška cesta 42
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 352,37 m2 za gostinsko dejavnost. V površino je vštet poslovni prostor v velikosti 172,37 m2 in gostinski vrt v velikosti 180,00 m2. Pri izračunu najemnine se pri gostinskem vrtu upošteva faktor 0,25 in znaša površina za izračun najemnine 45,00 m2. Površina za izračun najemnine tako znaša 217,37 m2.
  Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 9,00 EUR/m2, kar znaša z upoštevanjem faktorja pri izračunu višine najemnine 1.956,33 EUR/mesec.
 • Stari trg 16
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 27,94 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 447,04 EUR/mesec.
  Posebni pogoji najema:
  - Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
  - vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
  - ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
  - popestritev mesta.
  Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 • Jurčičev trg 2
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, skupne površine 154,38 m2 za storitveno dejavnost s poudarkom na kulturno – galerijski dejavnosti. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2013 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 1.543,80 EUR/mesec.
  Posebni pogoji najema:
  - Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
  - vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
  - ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
  - popestritev mesta.
  Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  - Poslovni prostor se oddaja za storitveno dejavnost s poudarkom na kulturno – galerijski dejavnosti.
  - Poslovni prostor je v času javnega zbiranja ponudb zaseden z najemnikom.
   

Razpisne datoteke