Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 14. 12. 2013 , odpiranje prijav: 19. 12. 2013

Datum objave: 29. 11. 2013
Rok za prijavo: 14. 12. 2013
Odpiranje prijav: 19. 12. 2013 ob 13:00 uri, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali storitvena dejavnost na naslovu Gallusovo nabrežje 15, Ljubljana.

Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

Poslovni prostori:

 • GALLUSOVO NABREŽJE 15
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2013 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 396,96 EUR/mesec.
  Posebni pogoji najema:
  - Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
  - vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
  - ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
  - popestritev mesta.
  Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
   

Razpisne datoteke