Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 11. 10. 2014 , odpiranje prijav: 14. 10. 2014

Datum objave: 26. 9. 2014
Rok za prijavo: 11. 10. 2014
Odpiranje prijav: 14. 10. 2014 ob 13.00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

GORNJI TRG 11
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna najemnina za poslovni prostor št. P01 znaša 420,97 EUR na mesec, kar znaša 11,00 EUR/m2.

Razpisne datoteke