Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 15. 11. 2014 , odpiranje prijav: 19. 11. 2014

Datum objave: 24. 10. 2014
Rok za prijavo: 15. 11. 2014
Odpiranje prijav: 19. 11. 2014 ob 13.00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Oddajamo poslovni prostor na lokaciji Gornji trg 11, Ljubljana.

Predmet oddaje v najem:

Poslovni prostor:
Gornji trg 11 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna najemnina za poslovni prostor št. P01 znaša 420,97 EUR na mesec, kar znaša 11,00 EUR/m2.

Posebni pogoji najema:

  • Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
    • vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
    • ciljna skupina kupcev;
    • popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru

INFORMACIJE

Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek 8-12. in 13-15 ure, sreda 8-12 in 14-16 ure ter petek 8-12 ure) ali po telefonu št. (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov: ponedeljek 3.11.2014 ob 10:00 uri, Gornji trg 11

Razpisne datoteke