Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 30. 6. 2010 , odpiranje prijav: 5. 7. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 30. 6. 2010
Odpiranje prijav: 5. 7. 2010

POSLOVNI PROSTORI:

  1. GALLUSOVO NABREŽJE 15
    Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 396,96 EUR/mesec.
  2. CANKARJEVA CESTA 8
    Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 84,79 m2 za trgovino z neživili, trgovina z živili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2010 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 1526,22 EUR/mesec.

V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v poslovnem prostoru opravljal dejavnost trgovine z živili bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti trgovine z živili v poslovnem prostoru.
 

Razpisne datoteke