Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 13. 8. 2010 , odpiranje prijav: 19. 8. 2010

Datum objave: 23. 7. 2010
Rok za prijavo: 13. 8. 2010
Odpiranje prijav: 19. 8. 2010

Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

Poslovni prostori:

GALLUSOVO NABREŽJE 15
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 396,96 EUR/mesec.

V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v poslovnem prostoru opravljal dejavnost trgovine z živili bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti trgovine z živili v poslovnem prostoru.
 

Razpisne datoteke