Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 18. 9. 2010 , odpiranje prijav: 23. 9. 2010

Datum objave: 3. 9. 2010
Rok za prijavo: 18. 9. 2010
Odpiranje prijav: 23. 9. 2010

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na lokaciji Breg 22, Gosposka ulica 4 in Topniška 19.

PREDMET ODDAJE V NAJEM
POSLOVNI PROSTORI:

 • Breg 22
  Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 94,10 m2, za storitveno, gostinsko in/ali kulturno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2010 znaša 23,00 EUR/m2, kar znaša 2.164,00 EUR/mesec.
  Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
  Pogoji najema:
  - zaželeno je, da se v poslovnem prostoru izvajajo dejavnosti, povezane s kulturo, in sicer: muzejsko-galerijska dejavnost, galerijsko-gostinska (npr. ponudba vrhunskih vin) oz. katerakoli kulturno-obrtna dejavnost, ki se bo vklapljala v kulturno in turistično ponudbo Brega in jo bogatila;
  - poslovni prostor mora biti javno dostopen;
  - prostor mora biti odprt za javnost vsaj 10 ur/dnevno in vsaj 6 dni v tednu
 • Gosposka ulica 4
  Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 49,88 m2, za trgovino z neživili, pisarniško ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2010 znaša 11,00 EUR/m2, kar znaša 548,68 EUR/mesec.
  Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 • Topniška 19
  Oddajamo poslovni prostor površine 122,04 m2, ki ga sestavljata prostor št. P01 v pritličju površine 88,93 m2 in kletni prostor št. K01 površine 33,11 m2, za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2010 znaša 7,43 EUR/m2, kar znaša 906,76 EUR/mesec.
  Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

 

Razpisne datoteke