Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 7. 1. 2011 , odpiranje prijav: 13. 1. 2011

Datum objave: 17. 12. 2010
Rok za prijavo: 7. 1. 2011
Odpiranje prijav: 13. 1. 2011

Poslovni prostor: Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna
Poslovni prostor: Zaloška cesta 42

PREDMET ODDAJE V NAJEM :

POSLOVNI PROSTOR:

 • Cesta 27. aprila 2a - Čolnarna
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 170,10 m2, za gostinsko dejavnost s pripadajočim gostinskim vrtom št. P02, površine 140,11 m2.

  Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. P01 površine 170,10 m2 za mesec december 2010 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 3.061,80 EUR/mesec.

  Izhodiščna najemnina za gostinski vrt št. P02 površine 140,11 m2 za mesec december 2010 znaša 958,88 EUR/mesec. Višina najemnine za gostinski vrt je določena na podlagi Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/1999, 108/2003 (obvezna razlaga), 73/2004 in 66/2007), in sicer po formuli: 356 (dni) x 140,11 (površina v kvadratnih metrih) x 0,45 (vrednost točke) x 0,5 (faktor glede na območje) / 12 (mesecev).

  Izhodiščna višina najemnine za najem gostinskega prostora in pripadajočega vrta znaša za mesec december 4020,68 EUR.

   
 • Zaloška cesta 42
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, neto površine 217,37 m2, za gostinsko dejavnost s pripadajočim gostinskim vrtom. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. P01 za mesec december 2010 znaša 17,00 EUR/m2, kar znaša 3,695,00 EUR/mesec.
   

Razpisne datoteke