Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 3. 9. 2011 , objava rezultatov: 23. 9. 2011

Datum objave: 5. 8. 2011
Rok za prijavo: 3. 9. 2011
Rezultati razpisa: 23. 9. 2011

Beethovnova ulica 12, Gallusovo nabrežje 15, Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod), Stari trg 21.

 

Rezultati oziroma odločitev komisije 

Do vključno dne 3.9.2011 je prispelo 6 ponudb za najem poslovnih prostorov, in sicer za lokacijo:

  • Beethovnova ulica 12; (1 ponudba)
  • Gallusovo nabrežje 15; (4 ponudbe)
  • Trg osvobodilne fronte 10 (železniški podhod); (0 ponudb)
  • Stari trg 21; (1 ponudba)


Komisija je kot najugodnejšega ponudnika izbrala naslednje ponudnike, in sicer za poslovni prostor:

  • Beethovnova ulica 12 je najugodnejši ponudnik Marjan Filipič s.p., Vodnikova cesta 106, 1000 Ljubljana
  • Gallusovo nabrežje 15 je najugodnejši ponudnik DOCTUM d.o.o., Cesta na log 33, 1357 Notranje Gorice
  • Stari trg 21 je najugodnejši ponudnik CUDV DRAGA, Draga 1, 1292 Ig
     

Razpisne datoteke