Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišč v najem

Zaključen: 12. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

Datum objave: 22. 12. 2017
Rok za prijavo: 12. 1. 2018
Odpiranje prijav: 16. 1. 2018 ob 13.40 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Stavbno zemljišče:
- parc. št. 433/5, v izmeri 2909 m2, ID znak: 1738-433/5 in parc. št. 433/6, v izmeri 406 m2, ID znak: 1738-433/6
- zemljišči se nahajata med Devovo ulico in Cesto v Kleče.

Zemljišči, ki sta predmet oddaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Razpisne datoteke