Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča v najem

Zaključen: 26. 11. 2018 , odpiranje prijav: 29. 11. 2018

Datum objave: 8. 11. 2018
Rok za prijavo: 26. 11. 2018
Odpiranje prijav: 29. 11. 2018 ob 11:20 v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1919/1, k.o. Stožice, ID znak: 1735 1919/1, v celoti;
- parc. št. 1903/5, k.o. Stožice, ID znak: 1735 1919/1, v delu;
- parc. št. 1903/1, k.o. Stožice, ID znak: 1735 1919/1, v delu.

 

Razpisne datoteke