Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremične MOL

Zaključen: 27. 8. 2011

Datum objave: 12. 8. 2011
Rok za prijavo: 27. 8. 2011

poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 33,41 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjskega bloka na naslovu Bratovševa ploščad 32 v Ljubljani

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 33,41 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjskega bloka na naslovu Bratovševa ploščad 32 v Ljubljani z ID oznako št. 1734-1348-25 (ID 5398503) v stavbi št. 1348 v k.o. 1734-Ježica in v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima zastekljen vetrolov in lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina predstavlja edino poslovno enoto v objektu na naslovu Bratovševa ploščad 32 v Ljubljani in v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 60.000,00 EUR
(z besedo: šestdesettisoč evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke