Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Datum objave: 19. 2. 2010
Rok za prijavo: 1. 3. 2010
Odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 831/12 dvorišče v izmeri 50 m², vpisano v zk vl. št. 1045 k.o. Brinje I.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, v površinah za inštitute, šolstvo in zdravstvo.
Območje urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za južni del ureditvenega območja BI 3/2 ob Vojkovi ulici (Uradni list RS, št. 31/87).
 

Razpisne datoteke