Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 1. 3. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Datum objave: 19. 2. 2010
Rok za prijavo: 1. 3. 2010
Odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 2320 dvorišče v izmeri 635 m²,
parc.št. 2321 poslovna stavba v izmeri 83 m² in
parc.št. 2322 poslovna stavba v izmeri 376 m², vse vpisane v zk vl. št. 18 k.o. Tabor.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja CO 5/8 Stari Tišler, deloma (parc. št. 2320-del, 2321-del, 2322-del) v površinah za osrednje dejavnosti, deloma (parc. št. 2320-del, 2322-del) pa v območju CT 20, v površinah za promet.
Območje urejanja CO 5/8 Stari Tišler, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 13/88)
 

Razpisne datoteke