Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 30. 6. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 30. 6. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64, 1000 Ljubljana:
 

 • parkirno mesto št. 1 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 1.E pri podvložku št. 616/1, k.o. Poljansko predmestje, parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 1.
 • parkirno mesto št. 2 v izmeri 13,79 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  2.E pri podvložku št. 616/2, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 2.
 • parkirno mesto št. 6 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  6.E pri podvložku št. 616/6, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 6.
 • parkirno mesto št. 7 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  7.E pri podvložku št. 616/7, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 7.
 • parkirno mesto št. 8 v izmeri 13,79 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  8.E pri podvložku št. 616/8, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 8.
 • parkirno mesto št. 13 v izmeri 13,57 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  13.E pri podvložku št. 616/13, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 13.
 • parkirno mesto št. 14 v izmeri 13,78 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št.  14.E pri podvložku št. 616/14, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 14.
 • parkirno mesto št. 15 v izmeri 13,55 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 15.E pri podvložku št. 616/15, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 15.
 • parkirno mesto št. 16 v izmeri 13,55 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 16.E pri podvložku št. 616/16, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 16.
 • parkirno mesto št. 17 v izmeri 13,78 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 17.E pri podvložku št. 616/17, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 17.
 • parkirno mesto št. 53 v izmeri 13,56 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 53.E pri podvložku št. 616/53, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 53.
 • parkirno mesto št. 54 v izmeri 13,79 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 54.E pri podvložku št. 616/54, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 54.
 • parkirno mesto št. 120 v izmeri 13,51 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z id. št. 120.E pri podvložku št. 616/120, k.o. Poljansko predmestje parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 120.


Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
 

Razpisne datoteke