Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 21. 6. 2010
Odpiranje prijav: 24. 6. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

  • Nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 97/2 pot v izmeri 58 m² , vpisano v zk vl. št. 2404 k.o. Trnovsko predmestje.
    Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/2 Trnovo, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
    Območje urejanja VS 2/2 Trnovo, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (območje urejanja VS 2/2 Trnovo in VS 2/6 Trnovo).
     

Razpisne datoteke