Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 21. 6. 2010
Odpiranje prijav: 24. 6. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

  • Zazidano stavbno zemljišče parc.št. 631/26 stanovanjska stavba v izmeri 22 m² , dvorišče v izmeri 171 m², vpisano v zk vl. št. 517 k.o. Črnuče.
    Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
    Ljubljane za obdobje 1986‐2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 6/5 Podboršt, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
    Območje urejanja BS 6/5 Podboršt, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3‐1,‐2 Gmajna, BS 6/4‐1,‐2,‐3,‐4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 ter določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 Bežigrad – zahod.

Razpisne datoteke