Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 21. 6. 2010 , odpiranje prijav: 24. 6. 2010

Datum objave: 11. 6. 2010
Rok za prijavo: 21. 6. 2010
Odpiranje prijav: 24. 6. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 • Nezazidano stavbno zemljišče parc.št. 733/6 neplodno v izmeri 469 m², vpisano v zk vl. št. 608 k.o. Dobrunje.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MM 9/1 Zadvor, v površinah za mestne javne službe in servise oz. leži po podrobnejši namenski rabi delno v prostorski enoti P 2, v površinah gradnje objektov malega gospodarstva in delavnic ter deloma v prostorski enoti P 8, v površinah gradnje stanovanjskih in spremljajočih dejavnosti.
  Območje urejanja MM 9/1 Zadvor, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z
  določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 9/1
  Zadvor.
   

Razpisne datoteke