Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 1. 7. 2010 , odpiranje prijav: 6. 7. 2010 , objava rezultatov: 6. 8. 2010

Datum objave: 24. 6. 2010
Rok za prijavo: 1. 7. 2010
Odpiranje prijav: 6. 7. 2010
Rezultati razpisa: 6. 8. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P03 v izmeri 48,56 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Salendrova ulica 4, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 15.E, pri podvložku št. 261/15, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja dve pisarni, sanitarije in čajno kuhinjo. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 211.S, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 233. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 15.E.

Razpisne datoteke