Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 10. 7. 2010 , odpiranje prijav: 13. 7. 2010

Datum objave: 2. 7. 2010
Rok za prijavo: 10. 7. 2010
Odpiranje prijav: 13. 7. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
Zazidano stavbno zemljišče: parc.št. 13/75 njiva v izmeri 77 m2 k.o. Prule.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91 in ostali), zemljišče parc. št. 13/75 k.o. Prule nahaja v območju urejanja CS10/7 – Prule – Cimpermanova ulica, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti in se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90 in drugi).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
 

Razpisne datoteke