Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 10. 7. 2010 , odpiranje prijav: 13. 7. 2010

Datum objave: 2. 7. 2010
Rok za prijavo: 10. 7. 2010
Odpiranje prijav: 13. 7. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01 v izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tbilisijska ulica 85, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 5.E, pri podvložku št. 5264/5, k.o. Trnovsko predmestje, kar v naravi predstavlja vetrolov, dva servisna prostora, tri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 500/41, k.o. Trnovsko predmestje, z ID stavbe 1248. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 5.E.

Poslovni prostor je trenutno zaseden z najemnikom ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje d.o.o., Tbilisijska ulica 85, Ljubljana, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 35280-133/2006, z dne 24.08.2006.
 

Razpisne datoteke