Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Datum objave: 20. 8. 2010
Rok za prijavo: 30. 8. 2010
Odpiranje prijav: 2. 9. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Zazidano stavbno zemljišče parc. št. 620/2 dvorišče v izmeri 46 m², vpisano v zk vl. št. 1868 k.o. Spodnja Šiška.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS1/1-1 – Stara Šiška, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS1/1-1 – Stara Šiška, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 24/91, 58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04, 28/05).

Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
 

Razpisne datoteke