Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Datum objave: 20. 8. 2010
Rok za prijavo: 30. 8. 2010
Odpiranje prijav: 2. 9. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Zazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 2/13 poslovna stavba v izmeri 12 m², dvorišče v izmeri 185 m², vpisano v zk vl.št. 814 k.o. Bežigrad ter
parc.št. 952/2 dvorišče v izmeri 384 m² in
parc.št. 946/2 dvorišče v izmeri 273 m², obe vpisani v zk vl.št. 491 ter
parc.št. 960/2 travnik v izmeri 49 m², vpisano v zk vl.št. 1197, vse k.o. Brinje I.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BP 1/2-2 Ljubljanske mlekarne, funkcionalna enota: POT – območje POT-i, v površinah za proizvodnjo, skladišče in terminale.
Območje urejanja BP 1/2-2 Ljubljanske mlekarne, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BP 1/1 Instalacije, BP 1/1-1 in BP 1/1-2 Ljubljanske mlekarne ( Uradni list RS, št. 41/99).

Navedeno zemljišče je v posesti Ljubljanskih mlekarn d.d.
 

Razpisne datoteke