Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Datum objave: 20. 8. 2010
Rok za prijavo: 30. 8. 2010
Odpiranje prijav: 2. 9. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Nepremičnina:
parc.št. 67/2 gospodarsko poslopje 27 m², dvorišče 183 m², ki obsega objekt in pripadajoče zemljišče, vpisano v zk vl.št. 32 k.o. Črnuče.

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, morfološka enota 4A/1, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, kjer se nahaja predmetna nepremičnina, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS6/3-1, -2 Gmajna, BS6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS6/5 Podboršt in BR6/1 ( Uradni list RS, št. 52/97).

Navedena nepremičnina je v posesti najemnice.

Objekt je adaptiran skladno z dovoljenji, z lastnimi sredstvi najemnice.

 

Razpisne datoteke