Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Datum objave: 20. 8. 2010
Rok za prijavo: 30. 8. 2010
Odpiranje prijav: 2. 9. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Zazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 1803/25
dvorišče v izmeri 61 m² in
parc.št. 1803/26 dvorišče v izmeri 64 m², obe vpisani v zk vl. št. 453 k.o. Brdo.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 3/3 Brdo, m.e. 2A/1, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

Območje urejanja VS 3/3 Brdo, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 3 Vič.
 

Razpisne datoteke