Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

Datum objave: 29. 10. 2010
Rok za prijavo: 8. 11. 2010
Odpiranje prijav: 10. 11. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Zazidano stavbno zemljišče: parc.št. 759/3 dvorišče v izmeri 101 m², vpisano v zk vl. št. 3345 k.o. Vižmarje

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, m.e. 2A/1, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče - Vižmarje (Ur. list RS, št. 72/98).

Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
 

Razpisne datoteke