Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

Datum objave: 29. 10. 2010
Rok za prijavo: 8. 11. 2010
Odpiranje prijav: 10. 11. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 2092/24 travnik v izmeri 277 m², vpisano v zk vl. št. 1522 k.o. Vič.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

Območje urejanja VS 6/1 Dolgi most, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most
(Uradni list RS, št. 13/90).
 

Razpisne datoteke