Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 18. 2. 2011

Datum objave: 4. 2. 2011
Rok za prijavo: 18. 2. 2011

poslovni prostor št. P01 v izmeri 119,22 m2, ki se nahaja v II. kleti objekta na naslovu Pokopališka ulica 13, Ljubljana

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01 v izmeri 119,22 m2, ki se nahaja v II. kleti objekta na naslovu Pokopališka ulica 13, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan kot del stavbe z identifikacijsko št. 1.E pri podvložku št. 1731/2, k.o. Moste. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 965 in v naravi predstavlja dva večja prostora, čajno kuhinjo in toaletni prostor.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas.

Izhodiščna cena: 150.000 EUR
(z besedo: sto petdeset tisoč evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke