Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 3. 11. 2011 , odpiranje prijav: 8. 11. 2011

Datum objave: 14. 10. 2011
Rok za prijavo: 3. 11. 2011
Odpiranje prijav: 8. 11. 2011

poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 24,01 m2, ki se nahaja v pritlični etaži poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 24,01 m2, ki se nahaja v pritlični etaži poslovnega objekta na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani z ID oznako št. 1727-159-7 (ID osnovnega položaja 3583486) v stavbi št. 159 v k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima zastekljen vetrolov in lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 48.750,00 EUR (z besedo: oseminštiridesettisoč sedemstopetdeset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke