Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 3. 12. 2011

Datum objave: 18. 11. 2011
Rok za prijavo: 3. 12. 2011

parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb so parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana:
 

  • parkirno mesto št. 262 v izmeri 13,05 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-560, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno 11.800,00 EUR;
  • parkirno mesto št. 263 v izmeri 14,98 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-561, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno 13.500,00 EUR;
  • parkirno mesto št. 264 v izmeri 16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno 15.000,00 EUR;
  • parkirno mesto št. 265 v izmeri 18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-563, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno 16.300,00 EUR;
  • parkirno mesto št. 266 v izmeri 16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-564, k.o. 2636-Bežigrad z izhodiščno ceno 14.800,00 EUR;

Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke