Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen:

Datum objave: 7. 9. 2005

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin  za pridobitev ponudnika, ki bo ponudil najvišjo kupnino

Predmeti prodaje:
- garaže