Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen:

Datum objave: 18. 3. 2005

  • Garaža s pripadajočim zemljiščem v Ljubljani, Janševa ulica 9, v izmeri garaža 16,00 m2, zemljišče 37 m2, vložek št. 1134, parcela št. 721/2, k.o. Bežigrad (izklicna cena 3.242.100,00 SIT).
  • Garaža v Ljubljani, Vilharjeva 33, v izmeri 12,45 m2, vložek št. 2059, parcela št.1753/8, k.o. Bežigrad (izklicna cena 1.332.200,00 SIT).