Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 22. 2. 2010 , odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Datum objave: 12. 2. 2010
Rok za prijavo: 22. 2. 2010
Odpiranje prijav: 9. 3. 2010

Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,10 m2, ki se nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom Komenskega 42-44, 1000 Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano z identifikacijsko št. 310.E pri podvložku št. 2314/310, k.o. Tabor. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred uvozom v II. klet; Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana sklenjeno najemno razmerje po pogodbi št. 35280-151/2006, z dne 05.10.2006 za nedoločen čas .

Razpisne datoteke