Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in preklic javnega zbiranja ponudb

Zaključen: 1. 12. 2011

Datum objave: 16. 11. 2011
Rok za prijavo: 1. 12. 2011

Stavbno zemljišče: parc. št. 43/15 dvorišče v izmeri 105 m2, parc. št. 43/22 dvorišče v izmeri 1 m2, oba k.o. Gradišče I, ki sta predmet prodaje, se nahajata v enoti urejanja MS-21,kjer je predvidena zemljišča CU-osrednje območje centralnih dejavnosti
Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 250/7 pašnik v izmeri 532 m2 k.o Trebeljevo, zemljišče se nahaja v območju SO-1757, kjer je namenska raba SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine
Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 625/4 njiva v izmeri 2356 m², parc. št. 626/13 njiva v izmeri 1982 m², parc. št. 626/22 neplodno v izmeri 154 m², vse k.o. Dravlje, skupaj 4.492 m².

Preklic javnega zbiranja ponudb

Razpisne datoteke